Auksjoner

  1. By ved å legge inn en kommentar med summen du ønsker å by på det produktet du er interessert i
  2. Hvis du fortsatt har høyeste bud når vi stenger auksjonene 31. oktober, kan du sende en e-post til hobbyrosa @ hobbyforum.no (uten mellomrom) med din adresse og betale beløpet til Paypal ved å bruke Donate-knappen (øverst i venstre marg). Skriv hvilket produktnr du betaler for.
  3. Hvis du foretrekker å by anonymt, kan du bare sende en e-post med beløpet så skriver jeg inn en kommentar for deg.